Your browser does not support JavaScript!
College of Management
English
Students Recruiting

 

 

 

Distinguished Faculty Members

  Honorary Chair Professorship

Prof. Victor W. Liu
Curriculum Vitae
Honorary Chair Professor, College of Management, NSYSU

Prof. Jung-Ing Huang
Honorary Chair Professor, College of Management, NSYSU

   
  Ministry of Education National Chair Professorship
TP

Prof. Ting-Peng Liang (Tenure Honor)
Ministry of Education National Chair Professorship

   
  Siwan Chair Professorship
TP

Prof. Nian-Shing Chen
Siwan Chair Professorship

   

 

Academic Honors
Ministry of Education National Chair Professorship
 • Ting-Peng Liang (Eminent Honor)
Ministry of Education Academic Awards
 • Ting-Peng Liang (2006)
Siwan Chair Professorship
 • Nian-Shing Chen (2012~2015)
National Science Council Outstanding Research Awards
 • Hsien-Tang Tsai (1991)
 • Ting-Peng Liang (1994~1999)
 • Nian-Shing Chen (2008‧ 2011~2013)
National Science Council Superior Research Awards (1987~1994)
 • Victor W. Liu (1987)
 • Luan-Yuan Lu (1988‧1992)
 • Showing Young (1988‧1992)
 • Ming-Shen Wang (1989‧1991)
 • Tai Ma (1989‧1993)
 • Junying Huang (1991)
 • Jacob Y.H.Jou (1991)
 • Mei-Chiun Tseng (1991‧1992)
 • Yue-Shan Chang (1991‧1992)
 • Chin-Shun Wu (1991‧1993)
 • Yueh H.Chen (1991‧1994)
 • Stephen D.Tsai (1991‧1994)
 • Gary G. Hu (1992)
 • Leonard Fong-Sheng Wang (1992)
 • Ming-Rea Kao (1992‧1993)
 • Hsin-Hui Lin (1992‧1994)
 • Tsing-Peng Liang (1993)
 • Chang-Yung Liu (1993‧1994)
 • Hsien-Tang Tsai (1994)
 • Tung Ching Lin (1994)
Distinguished Professors and Teachers (Academic Research Category) (since 2010)
 • Nian-Shing Chen (2010~2013)
 • Jen-Her Wu (2011~2014)
 • Shyr-Jer Chen (2011~2014)
University Research Awards(1990~2009)
 • Leonard Fong-Sheng Wang (1990)
 • Yueh H. Chen (1991)
 • Ting-Peng Liang (1993)
 • Chang-Yung Liu (1994)
 • Feng-Yang Kuo (1998)
 • Chih-Ping Wei (2001)
 • Jen-Her Wu (2004‧2009)
 • Nian-Shing Chen (2009)
Academic Distinguished Research Award_Academic Research Outstanding Teachers(since 2010)
 • Jim Yen-Chun Wu(2010‧2011)
 • Jennifer Shu-Chuan Yeh(2010‧2011) 
 • Anlin Chen(2010‧2011) 
 • Luan-Yuan Lu(2010‧2011) 
 • Chun-Tuan Chang(2010‧2011)
 • Tung-Ching Lin(2010‧2011) 
 • Feng-Yang Kuo(2010‧2011) 
 • Hsiangchu Lai(2010‧2011) 
 • Tai Ma(2010‧2011) 
 • Chien-Chiang Lee(2010‧2011) 
 • Miao-Ling Chen(2011)
 • Bih-Shiaw Jaw(2011)
Academic Distinguished Research Award_Industry-Academic Research Outstanding Teachers(since 2010)
 • Yue-Shan Chang(2010)
 • David S. Shyu(2010)
 • Stephen D. Tsai(2011)
Distinguished New Faculty Awards
 • Chi-Cheng Wu (2011~2014)
 • Nai-Wen Chi (2012~2015)
University New Faculty Awards
 • Anlin Chen (1990)
 • Fu-Ren Lin (2000)
University New Scholar Awards(since 2003)
 • Chi-Cheng Wu (2005)
 • Ya-Ching Lee (2006)
College New Faculty Awards
 • Shyr-Jer Chen (1997)
 • Kuo-Hsien Su (1997)
 • Fu-Ren Lin (1997‧2000)
 • Cher-Min Fong (1998)
 • Ruey-Dang Chang (1998)
 • Chih-Ping Wei (1998)
 • Anlin Chen (1999)
 • Wenben Albert Lai (1999)
 • Fen-Hui Lin (1999)
 • Hui-Jung Chang (2000)
 • Jyh-Jer Roger Ko (2001)
 • Shu-Chuan Yeh (2001)
 • Ming-Chi Chen (2002)
 • Jin-Feng Uen (2002)
 • Hsiang Chen (2003)
 • Hsin-Chia Hung (2003)
 • Chi-Cheng Wu (2004)
 • Ying-Chun Li (2004)
 • Chun-Tuan Chang (2008)
 • Min-Hsin Huang (2008)
 • Ching-Ning Wang (2008)
Teaching Awards
Ministry of Education Awards(1987~1992)
 • Cheng-Shoung Chen (1987)
 • Der-Fa Robert Chen (1988)
 • Pearl Fan (1989)
 • Hsiangchu Lai (1992)
University Outstanding Teaching Awards(since 1986)
 • Showing Young (1986)
 • Stephen D. Tsai (1987)
 • Tai Ma (1989)
 • Ing-Chuang Huang (1990)
 • Yue-Shan Chang (1990‧1991‧1993)
 • Hsiangchu Lai (1991)
 • David S. Shyu (1992)
 • Leonard Fong-Sheng Wang (1993)
 • Nian-Shing Chen (1994)
 • Yih Jeng(1994)
 • Pei-How Hunag (1995)
 • Tom Hsiou-Jen Kuo (1996)
 • Pin-Yu Chu (1998)
 • Chih-Ping Wei (2001)
 • Ruey-Dang Chang (2002)
 • Chi-Cheng Wu(2012)
University Teaching Awards(since 2004)
 • Ruey-Dang Chang(2004)
 • De-Min Chang(2004)
 • Feng-Lee Lin(2005‧2012~2017)
 • Hsiangchu Lai (2006)
 • Chi-Cheng Wu (2007‧2009‧2010~2012‧2014)
 • Pei-How Huang(2008‧2010‧2011~2015)
 • Yu-Hwa Lin(2009‧2010‧2011‧2013~2015)
 • David S. Shyu (2011)
 • Bih-Shiaw Jaw(2012)
 • Pearl Fan(2013‧2015)
 • Chih-Yuan Wang(2014‧2015)
 • Hao-Chieh Lin(2017)
 • Jen-Her Wu(2017)
 • Yih Jeng(2017)
College Teaching Awards(1998~2009)
 • I-Heng Chen(1998‧1999)
 • Pei-How Huang(1998‧2000‧2008)
 • San-Yih Hwang(1998‧2005‧2007)
 • Chris Y. Liao(1999)
 • Jih-Hwa Wu(1999‧2000)
 • De-Min Chang(1999‧2004)
 • Chih-Ping Wei(2000‧2001)
 • Feng-Lee Lin(2001‧2002‧2003‧2009)
 • Ruey-Dang Chang(2001‧2002‧2004)
 • Jennifer Shu-Chuan Yeh(2002‧2005)
 • Pin-Yu Chu(2003)
 • Yu-Hwa Lin(2003‧2009)
 • Yih Jeng(2004‧2005‧2008)
 • Gary G. Hu (2006)
 • Hsiangchu Lai (2006)
 • Jui-Kun Kuo (2006)
 • Ping Shaw (2007)
 • Chi-Cheng Wu (2007‧2009)
 • Tom Hsiou-Jen Kuo (2008)
 • San-Pui Lam (2008)
College Outstanding Teaching Awards(since 2010)
 • Pei-How Huang(2011‧2012~2015)
 • Chi-Cheng Wu (2011‧2014)
 • David S. Shyu (2011)
 • Yu-Hwa Lin(2011‧2013~2015)
 • Feng-Lee Lin(2012~2017)
 • Bih-Shiaw Jaw(2012)
 • Pearl Fan(2013‧2015)
 • Chih-Yuan Wang(2014‧2015)
 • Hao-Chieh Lin(2017)
 • Jen-Her Wu(2017)
 • Yih Jeng(2017)
Distinguished Mentor Awards
University Awards
 • Gary G..Hu (1990)
 • Hsiangchu Lai (1991)
 • Mei-Chiun Tseng (1992)
 • Yih Jeng (1992)
 • Lih-Jen Wang (1993‧2007)
 • Yue-Shan Chang (1994)
 • William S.Chao (1995)
 • Tom Hsiou-Jen Kuo (1995)
 • Shyr-Jer Chen (1996)
 • H.Jason Huang (1997)
 • Feng-Lee Lin (1997)
 • Chin-Kang Jen (1998)
 • San-Yih Hwang (1999)
 • Yung-Heng LO (2000)
 • Ruey-Dang Chang (2001)
 • Miao-Ling Chen (2002)
 • Pearl Fan (2003‧2012‧2013‧2015)
 • Ching-Chi Chang (2004‧2016)
 • Yu-Hwa Lin (2005‧2010‧2012‧2013)
 • Yi-Ming Tu (2006)
 • Ying-Chun Li (2009‧2014)
 • Pei-How Huang(2010)
 • Chih-Yuan Wang(2014‧2017)
College Awards
 • Gary G..Hu (1990)
 • Hsin-Hui Lin (1990)
 • Hsiangchu Lai (1991)
 • Yue-Shan Chang (1991‧1994)
 • Mei-Chiun Tseng (1992)
 • Yih Jeng (1992)
 • Chang-Chiang Chin (1993)
 • Lih-Jen Wang (1993‧2007)
 • Der-Fa Robert Chen (1994)
 • Tom Husiou Jen Kuo (1995‧1998‧2007‧2009)
 • William S. Chao (1995‧2001)
 • Shyr-Jer Chen (1996)
 • H. Jason Huang (1997)
 • Feng-Lee Lin (1997)
 • Anlin Chen (1998)
 • Chih Ping Wei (1998)
 • Chin-Kang Jen (1998)
 • San-Yih Hwang (1999)
 • Yung-Heng Lo (1999‧2000)
 • Jui-Kun Kuo (1999‧2002)
 • Juh-Jer Roger Ko (1999、2002)
 • Hui-Jung Chang (2000)
 • Ruey-Dang Chang (2000‧2001)
 • Pin-Yu Chu (2000‧2001)
 • Yi-Ming Tu (2000‧2006)
 • Shu-Chuan Yeh (2001)
 • Ping Shaw (2001‧2002)
 • Ching-Chi Chang (2001‧2003‧2004‧2016)
 • Chin-Shin Wu (2002)
 • Te-Min Chang (2002)
 • Miao-Ling Chen (2002)
 • Chin-Ming Ho (2002)
 • Peal Fan (2003‧2012‧2013‧2015)
 • San-Pui Lam (2003‧2008)
 • Fen-Hui Lin (2004)
 • Wen-Cheng Wang (2004‧2005)
 • Hsiang Chen (2005‧2006)
 • Yu-Hwa Lin (2005‧2008‧2010‧2012‧2013)
 • Pei-How Huang (2006‧2010)
 • Ying-Chun Li (2007‧2009‧2011‧2014)
 • Chi-Cheng Wu (2008)
 • Huei-Mei Liang(2009)
 • Jih-Hwa Wu(2010)
 • Chih-Yuan Wang(2011‧2014‧2017)
 • Shih-Chieh Hsu(2011‧2014)
 • Chien-Yuan Sher(2012‧2013‧2015)
 • Li-Lin Liang(2016)
 • Chun-Hwa Tang(2016)
 • Nai-Wen Chi(2016)
 • Pin-Yang Liu(2017)
 • Chih-Wei Wang(2017)
 • Cheng-Hsien Li(2017)
 • An-Shou Cheng(2017)